• Caracteristici
 • Servicii și Facilități
 • Utilități
 • Poziționare
 • Harti
 • Swiss "Park Industrial Giarmata"

  Dezvoltat pe o suprafaţă de 103 ha într-o poziţie extrem de favorabilă în imediata apropiere a principalei autostrăzi care leagă România de sitemul de autostrăzi din Ungaria, deschizând astfel poarta ţării noastre către restul ţărilor din Uniunea Europeană. Împărţirea strategică a proiectului permite dezvoltarea unei serii largi de activităţi de la cele operaţionale şi logistice, până la activităţi de depozitare sau producţie nepoluantă.


  Caracteristici

  Zonă industrială: Parcele: 42 parcele cu suprafeţe între 4500 şi 9 ha. Acestea pot fi unificate sau dezmembrate, la cerere.
  Stadiu operațional: 100%
  Grad de ocupare: liber

  Servicii și Facilități

 • Vânzarea și închirierea parcelelor industriale, echipate cu toate utilitățile
 • Vânzarea sau închirierea proiectelor industriale la cheie pentru clădiri și hale pe parcelele din parcul nostru industrial.
 • Asistență în obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție
 • Acces din drumul judeţean 642
  Timișoara - Lipova
 • Drumuri betonate și bordurate
 • Trotuare
 • Spații verzi de aliniament
 • Dotări tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canal menajer și canal pluvial)
 • Putere electrică
 • Gaz?
 • Securitate
 • Acces facil la sistemele CATv, Internet, telefonie fixă.
 • Parcare
 • Utilități

  Gaze Naturale
  • posibilitatea extinderiireţelei 4 km.
  Electricitate
  • se asigură prin conectarea la reţeaua electrică a Enel Distribuţie Banat.
  • se asigură post de transformare, montat în anvelopă cu o putere aparentă de S=1000KVA.
  • prin reţeaua subterană se asigură cablaj al tuturor parcelelor.
  • iluminatul exterior este prevăzut cu corpuri de iluminat stradale, echipate cu surse LED de putere 1x70 W şi se va realiza automat cu ajutorul unui programator.
  Apă Potabilă
   Pentru asigurarea necesarului de apă se vor realiza următoarele:
  • 1 foraj de adâncime
  • 1 rezervor de apă
  • 1 stație de pompare
  • reţele de distribuţie pe toate străzile
  Apă pentru incendiu
  • - pentru asigurarea necesarului de apă şi a debitului de refacere a rezerveide apă pentru incendiu se va asigura un debit de incendiu prin reţeaua de apă de 15l/s.
  • stație de pompare
  Canalizarea menajeră
  • se realizează rețea stradală de canalizare din PVC
  • se amplasează în zona verde pe partea opusă a reţelei de apă
  • pentru preluarea apei menajere uzate este prevăzută o soluţie provizorie de colectare într-un bazin, urmând ca în viitor să fie instalată o staţie de epurare
  Canalizarea pluvială
  • va prelua apele meteorice de pe carosabil, trotuare şi zone verzi, prin guri de scurgere
  • se realizează prin reţeaua stradală
  • a- apele vor fi trecute prin separator de hidrocarburi SH şi descărcate in bazinul de reţinere V = aprox 2000 m3, apoi vor fi utilizate la irigarea spaţiilor verzi
  Acces rutier
  • se realizează prin intersecţia în cruce la km 15 + 220 de pe DJ 691.
  Rețea stradală de drumuri
  • va fi compusă din profile transversale de 30 m, 22 m, 20 m,16 m şi 14 m.Străzile vor avea o fundaţie de balast cu piatră spartă şi cu îmbrăcăminte bituminoasă, iar cele ce deservesc zona industrială vor avea îmbracăminte din beton rutier.

  Poziția față de căile de comunicații  Aeroportul Internațional Traian Vuia

  16 km  Autostrada A1
   

  1 km  Magistrala Feroviară
   

  5 km

  Harti

  Inapoi sus